Kompetencje w edukacji

Kompetencje w Edukacji

Szkolenia dla Rad Pedagogicznych. Szkolenia z kompetencji kluczowych, kreatywności, innowacyjnych metod nauczania, metod eksperymentalnych, metody badawczej, technologii informacyjno- komunikacyjnych itp, Lean-manufacturing, Narzędzia jakości itp. 

Przygotowujemy autorskie programy szkoleniowe dostosowane indywidualnie do potrzeb klienta. Realizujemy własne programy szkoleniowe. Zapewniamy własną ewaluację jakości szkoleń jak i nabytych kompetencji przez uczestników.