Szkoła Podstawowa nr 5 w Łodzi

24 października 2019

Szkolenia kompetencji doskonałym sposobem  na rozwój osobisty i zawodowy

W Szkole Podstawowej nr 5 im. Króla Stefana Batorego w Łodzi w terminach: 1 – 4.06.2019 r.  oraz 8 – 11.06.2019 r.  prowadziliśmy warsztaty dla nauczycieli w ramach projektu  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: „Moja szkoła – moją szansą.”

Celem przedsięwzięcia było podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej z zakresu:

1. Metody planu daltońskiego

2.Realizacja planu daltońskiego z wykorzystaniem TIK.

W szkoleniach brało udział 34 uczestników. – w pierwszym panelu 18 osób zaś w drugim 16 – osoby zaangażowane w projekt były bardzo aktywne podczas zajęć, chętnie wymieniały swoje spostrzeżenia. Ponadto grupa szkoleniowa pozytywnie przeszła test wiedzy początkowy  jak i po-szkoleniowy organizowany przez trenera.

Cały proces edukacyjny trwał 80 godzin, po jego ukończeniu wszyscy beneficjenci otrzymali imienne certyfikaty.

 

Posted in szkolenia dla nauczycieli by Redaktorblog